foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

📍วันที่ 18 มีนาคม 2565 สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดโดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันในระดับจังหวัด ในการนี้ โรงเรียนเมืองปราณบุรี ได้เข้าร่วมการประกวด การนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" ประเภทสถานศึกษา🎉 เป็นตัวแทนจังหวัด เข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคกลาง ณ จังหวัดปทุมธานี

🏫 ชมรม TO BE NUMBER ONE (Number one) โรงเรียนเมืองปราณบุรี ขอขอบคุณ ท่านปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี สาธารณสุขอำเภอปราณบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี และคณะทำงานทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ขอขอบพระคุณค่ะ 🙏

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

:: ติดต่อ-สอบถาม::
แจ้งปัญหาผ่านทาง
line official

ห้องเรียนออนไลน์ 


เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ


สพม.ประจวบคีรีขันธ์

304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทร. 0 3260 1039
โทรสาร 0 3260 1039

prachuap.spm@gmail.com