foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567
มัธยมต้น

   ชาย จำนวน  266  คน
   หญิง จำนวน  246  คน
   รวม  512  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  156  คน
   หญิง จำนวน  177  คน
   รวม  333 คน
นักเรียนทั้งหมด  845  คน


:: ขอเสดงความยินดี :::: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

📍วันที่ 8 ธันวาคม 2565 กิจกรรมหน้าเสาธง นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตร รางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้กับคุณครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมให้โอวาท ชื่นชมแสดงความยินดี สร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียน ที่ได้รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไปแข่งขันต่อในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ 25 - 29 มกราคม 2566 ณ จังหวัดราชบุรี 🖤❤️