foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี :::: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

📣ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2567

📍วันที่ 18 มกราคม 2566 โรงเรียนเมืองปราณบุรี จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2566 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยมี นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้กำกับ และรองผู้กำกับลูกเสือ ร่วมให้การฝึกอบรม ณ ค่ายลูกเสือปิยวัลย์ แคมป์ อำเภอปราณบุรี (กิจกรรมวันที่ 1)

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ


สพม.ประจวบคีรีขันธ์

304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0 3260 1039
โทรสาร 0 3260 1039
prachuap.spm@gmail.com