foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  232  คน
   หญิง จำนวน  165  คน
   รวม  397  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  94  คน
   หญิง จำนวน  112  คน
   รวม  206  คน
นักเรียนทั้งหมด  603  คนวันที่ 23 สิงหาคม 2562

โรงเรียนเมืองปราณบุรี จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "เมืองปราณเกมส์ ต้านยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา 2562 จัดริ้วขบวน เดินพาเหรด ณ ตลาดสี่แยกอำเภอปราณ ในชุดสืบสานวัฒนธรรมไทยของนักกีฬาแต่ละคณะสี ริ้วขบวนร่วมต่อต้านยาเสพติด เมืองปราณบุรีรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน และพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน การแสดงพิธีเปิด สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย การแข่งขันกรีฑา ได้รับเกียรติจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี เป็นประธาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนเมืองปราณบุรี 🏆🏆 

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

:: ติดต่อ-สอบถาม::
ทาง line official

:: ทีมสภานักเรียน 2562


เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ


  • สำนักงาน : 0-3240-1641
  • หน้าห้องรอง ผอ.0-3240-1641
  • กลุ่มอำนวยการ : ต่อ 105
  • กลุ่มส่งเสริมฯ : ต่อ106
  • กลุ่มนิเทศฯ : ต่อ107
  • กลุ่มการเงินฯ : 0-3240-0939
  • กลุ่มบุคคล : 0-3240-0684
  • กลุ่มนโยบายฯ : 0-3240-0683
  • กลุ่มเทคโนฯ : 092-257-7438
  • โทรสาร Fax : 0-3240-0260