foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

 

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ขอแสดงความยินดีกับ “นางสาวเกตุวลี พลบดี” ศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองปราณบุรี 🎉✨Congratulations🎊

“ความพยายามไม่เคยทรยศใคร”
จากเด็กน้อยผู้มีใจรักการเดินแบบ สู่การเป็นแกนนำศูนย์เพื่อนใจรุ่นที่ 10 และสมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่งครั้งที่ 27 วันนี้เด็กน้อยมหัศจรรย์ได้ประสบความสำเร็จในฐานะ รองชนะเลิศอันดับ 4 MISSGRAND THAILAND 2023
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเมืองปราณบุรี ขอแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้ประสบความสำเร็จต่อไป 💐❤️
: สมาชิกคนไหนมีความฝันพวกเราจะขอผลักดันคุณต่อไป 👑💃
#tobenumberonemuangpranburi
#MissGrandThailand
#ความพยายามไม่เคยทรยศใคร

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

 

:: ติดต่อ-สอบถาม::
แจ้งปัญหาผ่านทาง
line official

ห้องเรียนครูเสนาะออนไลน์ 


เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ


สพม.ประจวบคีรีขันธ์

304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

โทร. 0 3260 1039
โทรสาร 0 3260 1039

prachuap.spm@gmail.com