foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี :::: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

📣ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2567

📍ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร โรงเรียนเมืองปราณบุรี ร่วมพิธีงานฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์วันที่ 6 พฤษภาคม 2566
…พิธีทำบุญตักบาตร วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ …เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกับส่วนราชการ พสกนิกรชาวอำเภอปราณบุรี โดยมี นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอปราณบุรี # เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ✨