foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

📍วันที่ 7 สิงหาคม 2566 คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเมืองปราณบุรี ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบวันเกิด พระครูสุนทรกิตติวัฒน เจ้าอาวาสวัดสิทธิสังฆาราม ได้มอบพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับผู้แทนครู โรงเรียนเมืองปราณบุรี เพื่อเป็นสิริมงคลณ ศาลาการเปรียญ วัดสิทธิสังฆาราม (วัดหนองคราม) อำเภอปราณบุรี ✨