foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี :::: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

📍วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนเมืองปราณบุรี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เพื่อแจ้งนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน พร้อมสร้างข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมอบเงินอุดหนุนการศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และรับหนังสือแบบเรียน โดยมี พล.ต.ท.วรายุทธ สุขวัฒน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเมืองปราณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปราณบุรี