โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.
73 หมู่ 2 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120.

เข้าเว็บไซต์หลัก : Enter Main Site