foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

📍วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเมืองปราณบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี จัดกิจกรรมโครงการขับขี่ปลอดภัยถูกกฏหมายจราจร ให้กับนักเรียน กลุ่มเป้าหมายที่นำรถจักรยานยนต์ เดินทางมาโรงเรียน เพื่อให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัย ถูกกฏหมายจราจร และสวมหมวกนิรภัยที่ถูกวิธีเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมี นายบำรุง ตรีเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองปราณบุรี

แหล่งศึกษาเพิ่มเติม

เชื่อมโยงหน่วยงานรัฐ


สพม.ประจวบคีรีขันธ์

304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0 3260 1039
โทรสาร 0 3260 1039
prachuap.spm@gmail.com