foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

โรงเรียนเมืองปราณบุรี ม.บ.

Muangpranburi School, Official Website.

ผู้อำนวยการ

นางสาวอังคณา ปานประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปราณบุรี

ข้อมูลนักเรียนปัจจุบัน

มัธยมต้น
   ชาย จำนวน  278  คน
   หญิง จำนวน  211  คน
   รวม  489  คน
มัธยมปลาย
   ชาย จำนวน  161  คน
   หญิง จำนวน  197  คน
   รวม  358 คน
นักเรียนทั้งหมด  847  คน


:: ขอเสดงความยินดี :::: ขอเสดงความยินดี ::


:: ประกาศโรงเรียนเมืองปราณบุรี ::

📣ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2567

📍วันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเมืองปราณบุรี ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา “ หัวใจสีชมพู “ การแข่งขันกีฬา ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโดย เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับเกียรติ จาก ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ ผู้อำนวยการ สพม.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ของผู้บริหารและคณะครู บุคลากรทางการศึกษาใน สังกัดสพม.ประจวบคีรีขันธ์ ณ สนามกีฬา โรงเรียนกุยบุรีวิทยา🥇🏆